26 septembrie 2016 – termenul scadent al platilor anticipate pentru impozitul pe venit & contributiile sociale aferente Trim. III din 2016

contabilicesc

In conformitate cu prevederile art. 74, art. 151 si art. 174 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii persoane fizice au obligatia de a realiza pe parcursul acestui an plati anticipate cu titlu de impozit, contributii la asigurarile sociale si contributii pentru asigurarile sociale de sanatate, facand exceptie cazurile in care sumele se retrag automat de la sursa.

In acest context, platile anticipate pentru trimestrul III al anului curent se efectueaza pana la data de 26 septembrie 2016.

Contribuabilii obligati sa efectueze plati anticipate sunt aceia care realizeaza venituri din urmatoarele surse:

 • activitati independente
 • intreprinzatorii detinatori de intreprinderi individuale (II)
 • membrii unei asociatii familiale (AF)
 • persoanele fizice autorizate (PFA), daca inregistreaza activitati economice
 • persoanele ale caror venituri reies din exercitarea profesiilor liberale
 • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care li se calculeaza si li se solicita plata anticipata pana pe 26 septembrie 2016 a contravalorilor pentru:
 • impozitul pe venit
 • contributia de asigurari sociale
 • contributia de asigurari sociale de sanatate
 • Cedarea folosintei bunurilor (exceptie: arendarea bunurilor agricole) si realizarea de venituri din activitati agricole precum si din silvicultura si piscicultura (vezi art. 104 din Codul fiscal)

Pentru acestea exista obligativitatea platii impozitului pe venit si contributiei de asigurari sociale de sanatate, cu cateva exceptii de la plata luate in cazul persoanelor fizice care inregistreaza venituri din cedarea folosintei bunurilor realizate din:

 • arendarea bunurilor agricole (caz in care utilizatorul terenului, asadar arendasul, retine de la sursa aceste sume si le vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 ale lunii urmatoare, indiferent de luna)
 • inchirierea in scop turistic a camerelor din incinta locuintei proprietate personala (platile anticipate sunt realizate in 2 rate egale, scadente la 25 iulie si 25 noiembrie)

Atentie! Plata impozitului pe venit precum si a contributiilor sociale se inregistreaza pe codul numeric personal al contribuabililor persoane fizice:

 • in numerar sau prin POS, la trezoreria unitatii fiscale de pe raza aferenta domiciliului
 • prin ordin de plata (OP), in conturile trezoreriei de care apartine unitatea fiscala in cauza

26 septembrie 2016 reprezinta termenul limita de plata inclusiv pentru platitorii veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala, din investitii si din premii si jocuri de noroc, numai in cazul in care aceste venituri se impun prin retinere la sursa sau din alte surse.
Sursa: DGFP Galati

Sursa

http://contabilul.manager.ro/a/19099/la-26-septembrie-2016-termen-plati-anticipate-la-impozitul-pe-venit-si-contributiile-sociale-aferente-trim-iii-2016.html

 

Comentariile sunt închise.