RESURSE LEGISLATIVE

Dosare

In urmatorul articol am incercat sa sintetizam toate resursele legislative care privesc mediul de afaceri [privat. de stat sau mixt din Romania]. Vom incerca sa tinem aceasta lista permanent actualizata.

 

INREGISTRAREA SI AUTORIZAREA

• Legea nr. 31 din 16.11.1990 privind societatile comerciale, republicata (M.Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004)

• Legea nr. 26 din 05 noiembrie 1990 privind registrul comertului, republicata in M.Of. nr. 49 din 04 februarie 1998, modificata prin Ordonanta de urgenta nr. 129 din 10 octombrie 2002 (M.Of. nr. 746 din 11 octombrie 2002)

• Ordonanta de urgenta nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata (M. Of. nr. 413 din 14 iunie 2002), modificata prin Ordonanta de urgenta nr. 129 din 10 octombrie 2002 (M.Of. nr. 746 din 11 octombrie 2002)

• Legea nr. 359 din 08 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (M.Of. nr. 839 din 13 septembrie 2004), modificata si completata de Ordonanta de urgenta nr. 75 din 30 septembrie 2004 (M.Of. nr. 932 din 12 octombrie 2004)

• Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (M.Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003)

• Hotararea Guvernului nr. 913 din 10 iunie 2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale (M.Of. nr. 589 din 01 iulie 2004)

• Hotararea Guvernului nr. 600 din 21 iunie 2001 privind stabilirea onorariilor in suma fixa pentru serviciile prestate de notarii publici in vederea inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor (M. Of. 358 din 4 iulie 2001)

INREGISTRAREA

• Hotararea Guvernului nr. 991 din 25 iunie 2004 pentru stabilirea modelului cererii de inregistrare si al certificatului de inregistrare in registrul comertului (M.Of. nr. 590 din 01 iulie 2004)

• Hotararea Guvernului nr. 616 din 27 iunie 2001 privind aprobarea taxelor percepute pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii judecatorului delegat la inregistrarea comerciantilor si a actului constitutiv, vizat de judecatorul delegat (M. Of. nr. 373 din 10 iulie 2001)

• Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (M.Of. nr. 681 din 29 iulie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comertului, republicata (M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998), cu modificarile si completarile ulterioare

AUTORIZAREA

• Hotararea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor (M. Of. nr. 414 din 14 iunie 2002)

Autorizarea functionarii unei firme din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

• Hotararea Guvernului nr. 448 din 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor (M. Of. nr. 346 din 24 mai 2002)

• Ordinul nr. 1312 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor (M.Of. nr. 462 din 29 mai 2006)

• Normele metodologice din 22 mai 2006 de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor (M.Of. nr. 462 din 29 mai 2006)

• Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor (M.Of. nr. 633 din 21 iulie 2006)

• Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 – privind calitatea in constructii (M. Of. nr. 12 din 24 ianuarie 1995), cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (M.Of. nr. 163 din 07 august 1991), modificata si completata de Legea nr. 125 din 16 octombrie 1996 (M.Of. nr. 259 din 24 octombrie 1996)

• Ordonanta Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 1994 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (M. Of. nr. 18 din 24 ianuarie 1994), cu modificarile si completarile ulterioare

AUTORIZAREA FUNCTIONARII DIN PUNCT DE VEDERE SANITAR

• Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 117 din 28 februarie 2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman

AUTORIZAREA FUNCTIONARII DIN PUNCT DE VEDERE SANITAR VETERINAR

• Legea nr. 60 din 29 octombrie 1974 – Lege sanitar veterinara, republicata (M.Of. nr. 266 din 30 decembrie 1991

• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 (M. Of. nr. 310 din 5 iulie 2000), cu modificarile si completarile ulterioare

• Ordinul nr. 261 din 09 aprilie 2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor si de aprobare a activitatii de export, precum si definirea unitatilor supuse controlului sanitar veterinar (M.Of. nr. 302 din 06 mai 2003)

AUTORIZAREA FUNCTIONARII DIN PUNCT DE VEDERE AL

PROTECTIEI MUNCII

• Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 657 din 1 noiembrie 2001 referitor la aprobarea normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii (M.Of. nr. 754 din 27 noiembrie 2001)

• Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388 din 10 septembrie 1996 privind aprobarea normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996 (M.Of. nr. 249 din 15 octombrie 1996), cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea protectiei muncii nr. 90 din 12 iulie 1996, republicata (M.Of. nr. 47 din 29 ianuarie 2001), cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive (M.Of. nr. 298 din 28 decembrie 1995), cu modificarile si completarile ulterioare

• Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura (M. Of. nr. 18 din 30 ianuarie 1995), cu modificarile si completarile ulterioare.

• Legea nr. 26 din 28 februarie 2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura (M.Of. nr. 198 din 02 martie 2006)

• Legea nr. 263 din 05 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase (M.Of. nr. 899 din 07 octombrie 2005)

• Legea nr. 360 din 02 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase (M.Of. nr. 635 din 05 septembrie 2003), cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca (M.Of. nr. 646 din 26 iulie 2006) – in vigoare de la 01/10/2006.

AUTORIZAREA FUNCTIONARII DIN PUNCT DE VEDERE

AL PROTECTIEI MEDIULUI

• Hotararea nr. 1076 din 08 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe (M.Of. nr. 707 din 05 august 2004)

• Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului (M.Of. nr. 1196 din 30 decembrie 2005), aprobata si modificata de Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 (M.Of. nr. 586 din 06 iulie 2006)

COMERCIANTI PERSOANE FIZICE

• Lege nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of. nr. 576 din 29 iunie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare

SOCIETATI COMERCIALE

• Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, republicata (M. Of. nr. 33 din 29 ianuarie 1998), cu modificarile si completarile ulterioare

ORGANIZATII CORPORATISTE

• Ordonanta de urgenta nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizatiile cooperatiste de credit (M. Of. nr. 330 din 14 iulie 2000), cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 109 din 10 octombrie 1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit (M. Of. nr. 252 din 18 octombrie 1996), cu modificarile si completarile ulterioare

• Decret-Lege nr. 66 din 8 februarie 1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti (M. Of. nr. 23 din 9 februarie 1990), cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei (M.Of. nr. 172 din 28 februarie 2005)

REGII AUTONOME

• Legea nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale (M. Of. nr. 98 din 8 august 1990), cu modificarile si completarile ulterioare – Avize/autorizatii prealabile inregistrarii, eliberate in functie de obiectului de activitate

• Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piata de capital (M.Of. nr. 571 din 29 iunie 2004)

• Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor (M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000), cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea bancara nr. 58 din 5 martie 1998 (M .Of. nr. 121 din 23 martie 1998), privind activitatea bancara, republicata (M.Of. nr. 78 din 24 ianuarie 2005), cu modificarile si completarile ulterioare

Comentariile sunt închise.