Registrul Comertului

INFIINTARE S.R.L.

Actele necesare

 • – actul de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului unic/asociatilor- original si copie
 • – actul de identitate (C.I./B.I./pasaport) al administratorului/administratorilor – original si copie
 • – copia dovezii de proprietate (copie contract de vanzare – cumparare, copie releveu, copiile actelor de identitate ale proprietarilor etc.);
 • – stabilirea a 3 – 4 variante de denumire pentru viitoarea societate.
 •  – acordul Asociatiei de proprietari/locatari si al vecinilor – daca e cazul;
 • – contract de comodat/inchiriere (pe baza rezervarii denumirii);
 • – declaratie  unic asociat/asociat/asociat si administrator;
 • – specimen de semnatura al administratorului (legalizat notarial).

INFIINTARE PFA

Actele necesare

 • – actul de identitate (C.I./B.I./pasaport) – original si copie
 • – copia legalizata a dovezii de proprietate (copie contract de vanzare – cumparare, copie releveu, copiile actelor de identitate ale proprietarilor etc.);
 • – extras de carte funciara, in termen de valabilitate – original;
 • – certificat de atestare fiscala, in termen de valabilitate- original;
 • – acordul Asociatiei de proprietari/locatari si al vecinilor – daca e cazul;
 • – documente care atesta pregatirea/experienta profesionala (copia diplomei/actelor de studii/atestatelor, documente care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat), dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit;
 • – contract de comodat/inchiriere;
 • – specimen de semnatura legalizat notarial;
 • – procura notariala.

ACTUALIZARE DATE DE IDENTIFICARE

Actele necesare

 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie
 • – actele de identitate (C.I./B.I.)  ale asociatilor/administratorilor – copie
 • – stampila societatii.

Daca un asociat/administrator si-a schimbat numele ca urmare a incheierii/desfacerii casatoriei, se vor depune la dosar, in vederea completarii acestuia, urmatoarele:

 • – copia certificatului de nastere;
 • – copia certificatului de casatorie/copie sentinta de divort (legalizata cu mentiunea definitiva si irevocabila), dupa caz;
 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/administratorului – copie

AUTORIZARE ACTIVITATI

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I./B.I.)  al administratorului – original si copie
 • – stampila societatii.

CESIUNE PARTI SOCIALE INTERNA (FARA INCLUDERE SAU EXCLUDERE)

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I./B.I.) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – copie conformata cu originalul
 • – stampila societatii.

CESIUNE PARTI SOCIALE (EXCLUDERE ASOCIAT)

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I./B.I.) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – copie
 • – stampila societatii

CESIUNE PARTI SOCIALE (EXCLUDERE ASOCIAT CARE ESTE SI ADMINISTRATOR)

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – copie
 • – stampila societatii.

CESIUNE (EXCLUDERE – INCLUDERE ASOCIAT, REVOCARE – NUMNIRE ADMINISTRATOR NOU)

Actele necesare

 • – actele de identitate (C.I./B.I.) ale asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – copie
 • – stampila societatii.

CESIUNE PARTI SOCIALE (INCLUDERE ASOCIAT)

Actele necesare

 • – actele de identitate (C.I./B.I.) ale asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie.
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie
 • – stampila societatii.

ELIBERARE CERTIFICAT CONSTATATOR

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport)  al administratorului – original si copie
 • – stampila societatii.

ELIBERARE COPII CERTIFICATE

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I./B.I.)  al administratorului – original si copie
 • – stampila societatii.

ELIBERARE DUPLICAT DOCUMENTE

Actele necesare:

 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport)  al administratorului – original si copie
 • – stampila societatii.

EXTINDERE OBIECT DE ACTIVITATE

Actele necesare:

   • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original si copie
   • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie
   • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie
   • – certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatiilor – la sediul social, la puncte de lucru sau la terti/beneficiari, dupa caz;
   • – stampila societatii.

EXTINDERE OBICET DE ACTIVITATE SI AUTORIZARE

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original si copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie
 • – certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatiilor – la sediul social, la puncte de lucru sau la terti/beneficiar, dupa caz;
 • – stampila societatii.

INCHIDERE PUNCT DE LUCRU

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I/B.I./pasaport) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original si copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie
 • – certificatul constatator pentru punctul de lucru care se doreste a fi radiat – original;
 • – stampila societatii.

INREGISTRARE SI AUTORIZARE PUNCT DE LUCRU

Actele necesare:

 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – copie
 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – copie
 • – dovada proprietatii privind spatiul ce va avea destinatie de sediu secundar (punct de lucru) – contract de comodat/inchiriere – original;
 • – actele de identitate ale proprietarilor/comodantilor – copie
 • – acordul Asociatiei de proprietari si al vecinilor pentru spatiul care va avea destinatia de sediu secundar – original.
 • – declaratie (notariala) pe proprie raspundere a proprietarului conform careia spatiul ce va avea destinatie de sediu secundar se afla intr-o caldire de birouri/vila etc. – daca este cazul;
 • – stampila societatii.

MAJORARE CAPITAL SOCIAL

Actele necesare :

 • – actele de identitate (C.I./B.I.) ale asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original si copie;
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie;
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie
 • – daca aportul se face in numerar, este nevoie de foaia de varsamant de la banca, din care sa reiasa aportul in numerar adus la capitalul social al societatii;
 • – daca aportul se face in natura(imobil), este nevoie de dovada dreptului de proprietate al asociatului asupra aportului in natura. In cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara, in original. De asemenea, este nevoie de raportul de evaluare intocmit de un expert evaluator, autorizat A.N.E.V.A.R.
 • – stampila societatii.

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original si copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie
 • – stampila societatii.

PRELUNGIRE MANDAT ADMINISTRATOR

Actele necesare

 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie
 • – act de identitate al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – copie
 • – stampila societatii.

PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL

Actele necesare :

 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) ale asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original si copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie
 • – certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatiilor – la sediul social, la puncte de lucru sau la terti/beneficiar, dupa caz;
 • – stampila societatii.

PRELUNGIRE DURATA DE FUNCTIONARE

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original si copie.
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie.
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie.
 • – stampila societatii.

RADIRERE OBIECT DE ACTIVITATE

Actele necesare:

 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original si copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie
 • – certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatiilor – la sediul social, la puncte de lucru sau la terti/beneficiar, dupa caz;
 • – stampila societatii.

RECODIFICARE (ACTUALIZARE) CODURI CAEN REV2.

Actele necesare

 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – copie
 • – actele de identitate ale asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – copie
 • – certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatiilor – la sediul social, la puncte de lucru sau la terti/beneficiar, dupa caz;
 • – stampila societatii.

REVOCARE SI SCHIMBARE ADMINISTRATOR

Actele necesare:

 • – act de identitate (C.I./B.I.) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original si copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie
 • – certificatele de cazier fiscal pentru administratorul care are domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania. Dupa caz, este necesara declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice, cetatean strain, in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original. De asemenea, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
 • – daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator in copie certificata si original, insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura este legalizata de un notar public, in cazul persoanelor juridice straine;
 • – stampila societatii.

SCHIMBARE DENUMIRE SOCIETATE

Actele necesare

 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie
 • – certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatiilor – la sediul social, la puncte de lucru sau la terti/beneficiar, dupa caz;
 • – 3 sau 4 variante de denumire, in ordinea preferintelor;
 • – stampila societatii.

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

Actele necesare

 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie
 • – copia dovezii de proprietate (copie contract de vanzare – cumparare, copie releveu, copiile actelor de identitate ale proprietarilor etc.);
 • – certificatul de inregistrare al societatii – copie
 • – act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – copie
 • – certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatiilor – la sediul social, la puncte de lucru sau la terti/beneficiar, dupa caz;
 • – stampila societatii.

SUSPENDARE/RELUARE ACTIVITATE

Actele necesare

 • – actele de identitate (C.I./B.I.) ale asociatului/asociatilor si administratorului/administratorilor – original si copie
 • – actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – original si copie
 • – certificatul de inregistrare al societatii – original si copie conformata cu originalul;
 • – certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatiilor – la sediul social, la puncte de lucru sau la terti/beneficiar, dupa caz;
 • – stampila societatii.