TIPURI DE ENTITATI

dosare contabilitate1

Constituirea unei societati comerciale se realizeaza prin parcurgerea unor etape obligatorii. inregistrarea (inmatricularea) societatii comerciale in registrul comertului are rol constitutiv. De la data inregistrarii in registrul comertului societatea va dobandi persoanlitate juridica, fapt care da dreptul la inceperea, de catre comerciant, a activitatii economice pentru care a fost autorizat.

Societatea cu Raspundere Limitata (SRL)

Caracteristica principala este aceea ca raspunderea asociatilor pentru datoriile sociale este limitata la aporturile la capitalul social subscris si varsat. Capitalul social al unui SRL trebuie sa fie de minim 200 lei, divizat in parti sociale cu o valoare nominala de cel putin 10 lei fiecare, iar fiecare asociat in parte poate sa detina un numar intreg de parti sociale. O societate cu raspundere limitata poate fi infiintata de cel putin 1 asociat (asociat unic) si cel mult 50 (cincizeci) de asociati. Acesti asociati pot numara printre ei persoane fizice si /sau persoane juridice. O persoana, fie fizica sau juridica, nu poate fi asociat unic in mai mult de un SRL. Daca o persoana intentioneaza sa infiinteze mai multe societati, este necesar ca cel putin o parte sociala sa fie detinuta de alta persoana fizica sau juridica. O societate cu raspundere limitata nu poate avea, ca asociat unic, o alta societate cu raspundere limitata care este, la randul ei, detinuta de un asociat unic.

Un SRL este condus de unul sau mai multi administratori, care pot avea puteri depline sau limitate si care pot fi cetateni romani sau straini. Durata mandatului administratorului/administratorilor poate fi limitata sau nelimitata. Nu exista nici o diferenta intre societatile care functioneaza cu sau fara capital social strain.
In situatia in care SRL este cu asociat unic, atunci asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carei asociat unic este, cu exceptia cazului in care are calitatea de administrator unic sau de membru al consiliului de administratie.

Din punct de vedere fiscal in SUA, SRL este o entitate cu clasificare duala („check-the-box” entity).

Societatea pe Actiuni (SA)

Capitalul social al SA reprezinta echivalentul in lei a sumei de 25.000 euro, calculate la cursul se sghimb valutar stabilit de BNR (Banca Nationala a Romaniei) pentru ziua subscrierii si varsarii capitalului social, dar nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, prin modul de transmitere pot fi nominative sau la purtator; capitalul social este expresia valorica a a aportului actionarilor, iar in schimbul aportului actionarii primesc actiuni. Poate fi constituita in una din cele doua forme: societate pe actiuni inchisa sau societate pe actiuni deschisa. Actiunile trebuie sa fie detinute de minim doi actionari, persoane fizice si/sau persoane juridice (nu exista limita maxima), si este deschisa atat participatiei private cat si celei publice. Valoarea nominala pentru o actiune nu va fi mai mica de 0,1 lei (adica 10 bani).Conform unor amendamente recente, actionarii societatii pot imputernici administratorii sa majoreze capitalul social al societatii cu o suma determinata, cu conditia ca aceasta sa nu depaseasca jumatate din valoarea capitalului social existent.

Pentru administrarea societatilor pe actiuni poate fi ales unul dintre urmatoarele sisteme alternative:

sistemul unitar, sau
sistemul dualist.
Sistemul unitar – societatea este condusa de unul sau mai multi administratori, totdeauna in numar impar, organizati intr-un consiliu. Consiliul poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori. Pentru acele societati ale caror situatii financiare sunt supuse auditului, aceasta delegare este obligatorie si numarul minim de administratori este de trei.
Sistemul dualist – conducerea societatii este asigurata de un Directorat si de un Consiliu de Supraveghere, cu urmatoarele atributii:
Directoratul asigura activitatea si conducerea societatii si raporteaza Consiliului de Supraveghere
Consiliul de Supraveghere exercita in permanenta controlul asupra Directoratului societatii si raporteaza Adunarii Generale a Actionarilor
Administratorii si membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere nu pot incheia un contract de munca cu societatea; in schimb, este necesar un contract de management.

Sediile secundare ale societatii comerciale

O societate comerciala poate sa deschida in aceeasi localitate cu sediul principal, sau in alte localitati, dezmembraminte sub diferite forme: sucursale, depozite, magazine, agentii etc.

Sucursala este un dezmembramant, fara personalitate juridica, al societatii comerciale; se inregistreaza in registrul comertului si i se atribuie un cod unic de inregistrare.
Sediile secundare fara statut de sucursala nu se inregistreaza ca pozitie distincta in registrul comertului si nu au cod unic de inregistrare propriu. (Atentie: nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiale).
Sucursala a unei societati straine
O sucursala a unei societati straine nu are personalitate juridica sau capital social propriu. Fiind o unitate a societatii-mama, activitatile sucursalei nu pot excede obiectul de activitate a societatii-mama.

Filiala

Este societate comerciala cu personalitate juridica care se infiinteaza intr-une din formele de societate comerciala enumerate; va avea regimul juridic al formei de societate in care s-a constituit.
Parteneriatul

Parteneriatul ca forma juridica de organizare este adesea utilizat in Romania. Cele trei tipuri de parteneriat stipulate prin lege ce duc la crearea unei entitati cu personalitate juridica sunt urmatoarele:

Societatea in nume colectiv
Societatea in comandita simpla
Societatea in comandita pe actiuni
Partenerii unei societati in nume colectiv si partenerii activi ai unei societati in comandita simpla au raspundere nelimitata cu privire la obligatiile ce deriva din parteneriat fata de terti. Fiecare dintre acesti parteneri raspunde solidar si colectiv pentru indeplinirea acestor obligatii.

Societatea in nume colectiv ( SNC )
Reprezinta un element de credit, oferind garantii suplimentare tertilor care intra in contact cu firma; se caracterizeaza prin intrunirea a doua elemente: asociatii raspund in mod solidar si nemarginit pentru datoriile societatii si isi exercita comertul sub o forma colectiva, iar dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv; nu necesita capital social initial, dar asociatii raspund cu tot ce poseda, cu exceptia asociatilor comanditari. Valoarea capitalului social minim este de 200 lei. Se caracterizeaza prin existenta a doua categorii de asociati: comanditati si comanditari.

Societatea in comandita simpla ( SCS )
Asociatii comanditati au dreptul exclusiv de a participa la administrarea societatii in comandita, datorita existentei raspunderii lor personale si solidare pentru datoriile sociale; administrarea se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati; asociatii raspund cu tot ce poseda, cu exceptia asociatilor comanditari. Valoarea capitalului social minim este de 200 lei. Se caracterizeaza prin existenta a doua categorii de asociati: comanditati si comanditari.

Societatea in comandita pe actiuni ( SCA )
Este o societate asemanatoare SCS cuprinzand doua categorii de asociati: comanditari si comanditati; capitalul social este impartit in actiuni; legea asimileaza SCA cu societatea pe actiuni fiind reglementata de dispozitiile legale referitoare la societatea pe actiuni si se constituie prin: constituire simultana si constituire simultana sau prin subscriptie publica. Valoarea capitalului social reprezinta echivalentul in lei a sumei de 25.000 euro, calculate la cursul se sghimb valutar stabilit de BNR (Banca Nationala a Romaniei) pentru ziua subscrierii si varsarii capitalului social, dar nu poate fi mai mic de 90.000 lei.

Grupul de Interes Economic (GIE)

GIE reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pe perioada determinata. Principalul sau obiectiv este reprezentat de dezvoltarea activitatilor economice ale membrilor sai; dezvoltarea GIE in sine reprezinta obiectivul secundar.

Numarul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20.

O caracteristica esentiala a GIE este faptul ca membrii acestuia raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile grupului, precum si faptul ca nu poate sa detina, direct sau indirect, actiuni/ parti sociale la una dintre societatile comerciale membre sau in alt GIE. Un grup de interes economic nu poate emite actiuni, obligatiuni sau alte titluri negociabile.

Grupul European de Interes Economic (GEIE)
Un GEIE este asemanator unui GIE; acesta poate fi infiintat in orice stat membru UE si in Romania prin filiale, sucursale, reprezentante sau alte entitati fara personalitate juridica, cu conditia ca acestea sa respecte legislatia nationala. Infiintarea de sucursale sau filiale ale unui GEIE va fi supusa aceleiasi proceduri de inregistrare impuse grupurilor de interes economic.

Societatea Europeana (SE)

SE poate fi constituita la momentul inregistrarii in orice stat membru UE in conformitate cu Regulamentul CE 2157/2001. Legislatia Europeana impune statelor membre sa considere SE ca societate pe actiuni in conformitate cu legislatia statului membru in care aceasta are inregistrat sediul social. Prin intermediul SE, activitatile derulate in mai multe state membre pot fi controlate de o singura societate, in loc sa respecte diferite norme pentru fiecare stat in parte in care detin filiale. SE sunt potrivite doar pentru societatile mari.

Reprezentanta

O reprezentanta este de obicei infiintata de societati straine in Romania pentru a desfasura activitati necomerciale, cum ar fi publicitatea si cercetarea de piata, in numele societatii-mama. Reprezentantele nu pot desfasura activitati comerciale in Romania.
Pentru a inregistra o reprezentanta, oficialii societatii trebuie sa depuna o cerere la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si sa plateasca o taxa anuala de 1.200 USD echivalent in lei, necesara pentru obtinerea licentei.
La momentul autorizarii, reprezentanta trebuie sa fie inregistrata si la Ministerul Finantelor Publice si la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si sa plateasca un impozit pe profitul anual in valoare de 4.000 euro, echivalent in lei.

Consortiul

Legislatia nationala permite incheierea unui contract de asociere in participatiune. Prin acest contract, partile actioneaza impreuna pentru atingerea unui scop comun in afaceri. Aceasta forma de a face afaceri in Romania nu presupune crearea unei persoane juridice. In general, una dintre parti este responsabila cu tinerea contabilitatii asociatiei in participatiune.

Trust

Legislatia romana nu recunoaste conceptul de trust.

Entitati utilizate in mod curent de catre investitorii straini

Societatile cu raspundere limitata (SRL) sunt cele mai populare mijloace destinate investitorilor pentru derularea activitatilor comerciale in Romania deoarece au mai putine cerinte administrative, o mai mare flexibilitate fata de alte tipuri de societati si o cerinta de capital redusa. Cu toate acestea, societatile pe actiuni (SA) raman o optiune atractiva pentru investitorii care intentioneaza sa isi listeze societatile comerciale la bursa.

 

SURSA: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Post Tagged with

Comentariile sunt închise.